Wetsvoorstel

Verzamelwet OCW 20..

Wijziging van een twintigtal wetten op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en daarnaast enkele wetten op het terrein van andere ministeries die samenhang hebben met de OCW-wetgeving. Het betreft een verzamelwet die ziet op kleine correcties en enkele andere beperkte aanpassingen.

Activiteiten

08 apr 2021
Procedurevergadering

10:15 - 11:15

10 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:50 - 13:51

Wetgevingsproces

08 feb 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
10 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 apr 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten