Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn inzake Coronamaatregelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege de aanvullende Coronamaatregelen.

Activiteiten

22 apr 2021
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

15 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:29 - 13:30

14 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (hamerstuk).

10:15 - 11:30

24 mrt 2021
03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 februari 2021 te 14.00 uur.

17:00 - 18:30

20 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

10:15 - 10:45

Wetgevingsproces

15 jan 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
20 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
10 feb 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35703)

Inbreng feitelijke vragen
24 mrt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 apr 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 apr 2021

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35703)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten