Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn inzake Coronamaatregelen

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Volksgezondheid, Sport en Welzijn inzake Coronamaatregelen.

Activiteiten

10 feb 2021
03 feb 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 februari 2021 te 14.00 uur.

17:00 - 18:30

20 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

10:15 - 10:45

Wetgevingsproces

15 jan 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
20 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Meer zien