Wetsvoorstel

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

Met deze wet wordt een procedure in het leven geroepen om staatloosheid vast te laten stellen door een rechter. Een ieder die daarbij onmiddellijk belang heeft en in Nederland zijn gewone verblijfplaats heeft, kan daartoe een verzoek indienen. Het voorstel is toegezegd naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken ‘Geen land te bekennen’.

Activiteiten

25 mei 2022
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:16 - 12:15

17 mei 2022
05 apr 2022
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

19:10 - 22:29

25 jan 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:35 - 16:15

20 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor gezamenlijke plenaire behandeling met wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151)).

13:00 - 14:30

21 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Samen met agendapunt 3 inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2021.

14:30 - 16:00

20 apr 2021
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie Besluit bij 35718-30)

15:00 - 15:45

02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

21 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
14 apr 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 apr 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
21 apr 2021

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
20 mei 2021

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687 en 35688-(R2151))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 jan 2022

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
25 jan 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2022

Plenaire vergadering: Wet vaststellingsprocedure Staatloosheid (35687) + Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen i.v.m. de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151))

Plenair debat (wetgeving)
17 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 mei 2022

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 mei 2022

Plenaire vergadering: Wet vaststellingsprocedure Staatloosheid (35687) + Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen i.v.m. de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151)) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
31 mei 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

22 dec 2020
Download Reactie UNHCR
01 apr 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten