Wetsvoorstel

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

Met deze wet wordt een procedure in het leven geroepen om staatloosheid vast te laten stellen door een rechter. Een ieder die daarbij onmiddellijk belang heeft en in Nederland zijn gewone verblijfplaats heeft, kan daartoe een verzoek indienen. Het voorstel is toegezegd naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken ‘Geen land te bekennen’.

Activiteiten

21 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Samen met agendapunt 3 inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 mei 2021.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
20 apr 2021
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie Besluit bij 35718-30)

15:00 - 15:45

02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

21 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

22 dec 2020
Download Reactie UNHCR
Alle documenten