Gang

Wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn inzake Coronamaatregelen

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Coronamaatregelen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:29 - 13:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (hamerstuk).

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 18:30 - 18:31

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 22 januari 2021 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 17:15 - 18:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 18 december 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 januari 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 14 januari 2021

  Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 22 januari 2021 te 14.00 uur. 

 4. 22 januari 2021

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (TK 35684)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 3 februari 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 7. 10 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 14 april 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (hamerstuk). 

 9. 15 april 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 22 april 2021

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35684)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 11. 6 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten