Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) met als doel bescherming van de arbeidsmarkt, het voorkomen en bestrijden van illegale tewerkstelling en bescherming van de positie van de werknemer. Naast een aantal aanpassingen bevat de wijziging twee maatregelen. De werkgever moet het loon maandelijks, giraal betalen zodat er meer zekerheid is dat de vreemdeling vrij over zijn loon kan beschikken en het toezicht op naleving van de juiste beloning effectiever kan plaatsvinden. En als een werkgever geen economische activiteit (meer) heeft kan een tewerkstellingsvergunning (twv) of gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (gvva) worden geweigerd. Hiermee wordt voorkomen dat een vreemdeling naar Nederland wordt gehaald door een werkgever terwijl deze niet in staat is om het loon te betalen.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
13 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 februari 2021 te 14.00 uur.

14:30 - 15:30

Debat terugkijken
12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

17 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jan 2021

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met het toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35680)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten