Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Incidentele wijziging van de begroting van het gemeentefonds met betrekking tot de coronamaatregelen.

Activiteiten

14 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag vaststellen op donderdag 21 januari 2021 te 14.00 uur

11:30 - 12:30

12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

15 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2021

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
21 jan 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35679)

Inbreng feitelijke vragen
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien