Wetsvoorstel

Incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 inzake Coronamaatregelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze wijzigingen houden verband met de uitgaven inzake coronamaartregelen.