Wetsvoorstel

Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po

Leerlingen uit groep 8 moeten zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in een doorstroomtoets.

Activiteiten

04 feb 2021
28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 februari a.s. te 10.00 uur.

10:00 - 11:30

17 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 januari 2021 om 14.00 uur.

10:00 - 11:00

15 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

09 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
15 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
21 jan 2021

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 feb 2021

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten