Wetsvoorstel Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Met dit reparatiewetsvoorstel ter vereenvoudiging van de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten wordt een vervolgstap gezet door administratieve handelingen in beide wetten te vereenvoudigen. Hiermee wordt bijgedragen aan een soepelere uitvoeringspraktijk. Ook worden enkele technische onvolkomenheden hersteld.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
SGP 3
Volt 3
JA21 3
Fractie Den Haan 1
BIJ1 1
BBB 1
Voor

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:16 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor plenair debat of wetgevingsoverleg, te houden voor het zomerreces 2021. N.a.v. de ontvangen nota van wijziging zal aan de staatssecretaris worden verzocht een 'wijzigingen bijhouden document' naar de Kamer te sturen, waarin alle wijzigingen in het wetsvoorstel zijn verwerkt. De commissie wenst dit document te ontvangen voordat het wetsvoorstel wordt behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Via een e-mailprocedure inventariseren of er fracties zijn die een inbreng voor het verslag willen leveren.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 13:05 - 13:06

Wetgevingsproces

 1. 9 december 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 december 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 16 december 2020

  Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 20 januari 2021

  Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 6. 3 februari 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 7. 12 mei 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 19 mei 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 27 mei 2021

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667)

  Plenair debat (wetgeving)

 10. 1 juni 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 8 juni 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven