Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Met dit reparatiewetsvoorstel ter vereenvoudiging van de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten wordt een vervolgstap gezet door administratieve handelingen in beide wetten te vereenvoudigen. Hiermee wordt bijgedragen aan een soepelere uitvoeringspraktijk. Ook worden enkele technische onvolkomenheden hersteld.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
01 jun 2021
27 mei 2021
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:16 - 17:30

19 mei 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:35 - 13:36

12 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor plenair debat of wetgevingsoverleg, te houden voor het zomerreces 2021. N.a.v. de ontvangen nota van wijziging zal aan de staatssecretaris worden verzocht een 'wijzigingen bijhouden document' naar de Kamer te sturen, waarin alle wijzigingen in het wetsvoorstel zijn verwerkt. De commissie wenst dit document te ontvangen voordat het wetsvoorstel wordt behandeld.

10:15 - 11:30

16 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Via een e-mailprocedure inventariseren of er fracties zijn die een inbreng voor het verslag willen leveren.

10:00 - 11:00

10 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13:05 - 13:06

Wetgevingsproces

09 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
10 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2020

Procedurevergadering VWS (via videoverbinding)

Procedurevergadering
20 jan 2021

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
12 mei 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 mei 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 mei 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667)

Plenair debat (wetgeving)
01 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

21 mei 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten