Wetsvoorstel

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19)

Dit wetsvoorstel is een aanvulling op de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, en wijzigt die wet op enkele onderdelen. Hoofddoel van dit wetsvoorstel is om het voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 mogelijk te maken dat kiezers van 70 jaar en ouder hun stem per brief kunnen uitbrengen, en dat met name kiezers met een kwetsbare gezondheid de gelegenheid krijgen om gedurende twee dagen voorafgaand aan de ‘reguliere’ dag van de stemming hun stem in een stemlokaal uit te brengen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
FVD 2

Activiteiten

16 dec 2020
Wetgevingsoverleg

Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) (Het wetsvoorstel zal plenair worden behandeld op donderdag 17 december 2020)

19:00 - 23:00

03 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:20 - 15:21

Wetgevingsproces

30 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
02 dec 2020

Wetsvoorstel TK 35654 Voorstel van wet houdende wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19).

E-mailprocedure
03 dec 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 dec 2020

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19) (TK 35654)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
16 dec 2020

Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (TK-35654) (Het wetsvoorstel zal plenair worden behandeld op donderdag 17 december 2020)

Wetgevingsoverleg
17 dec 2020

Plenaire vergadering: Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (35654)

Plenair debat (wetgeving)
17 dec 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

01 dec 2020
Download Advies Bonaire
01 dec 2020
Download Advies Kiesraad
01 dec 2020
Download Advies Saba
Alle documenten