Wetsvoorstel

Verzamelwet LNV 20..

Dit wetsvoorstel heeft als doel diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan te passen. Het gaat daarbij om het herstel van onjuiste verwijzingen en gebreken en om het intrekken van een uitgewerkte wet. Het betreft de volgende wetten:
1. Algemene wet bestuursrecht
2. Omgevingswet
3. Plantgezondheidswet
4. Wet dieren
5. Wet milieubeheer
6. Wet natuurbescherming
7. Wet op de economische delicten
8. Wet rechtskracht Structuurschema groene ruimte
9. Wet wapens en munitie
Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet LNV, met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Activiteiten

24 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15:50 - 16:00