Wetsvoorstel

Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 in verband met de derde tranche steunmaatregelen voor Curaçao en Aruba.

Wetgevingsproces

19 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
16 dec 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten