Wetsvoorstel

Wijziging Wet milieubeheer in verband met implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Het wetsvoorstel wijzigt de titels 9.7 en 9.8 van de Wet milieubeheer, waarin regels zijn opgenomen voor het implementeren van twee Europese richtlijnen. Allereerst Richtlijn 2009/28/EG van 23 april 2009 voor het bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast Richtlijn 98/70/EG van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof.

Activiteiten

17 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 december 2020.

16:45 - 17:15

10 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

06 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
10 nov 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 nov 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
15 dec 2020

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. de implementatie van Richtlijn 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten