Wetsvoorstel

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs om de rechtsbescherming van mbo-studenten te verbeteren

Met deze wet wordt de rechtspositie en de rechtsbescherming van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verbeterd en de administratieve lasten voor mbo-instellingen verminderd.

Activiteiten

Week 37
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35625)

03 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: De nota n.a.v. het verslag afwachten.

10:00 - 11:30

19 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 december 2020 te 10.00 uur.

10:00 - 11:00

10 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

04 nov 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
10 nov 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 nov 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
03 dec 2020

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten