Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs om de rechtsbescherming van mbo-studenten te verbeteren

Met deze wet wordt de rechtspositie en de rechtsbescherming van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verbeterd en de administratieve lasten voor mbo-instellingen verminderd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
SGP 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
Volt 3
DENK 3
Omtzigt 1
Fractie Den Haan 1
BBB 1
BIJ1 1
Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:35 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:00 - 15:01

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:25 - 14:26

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: De nota n.a.v. het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 december 2020 te 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 4 november 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 november 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 19 november 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

 4. 3 december 2020

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 21 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

  Procedurevergadering

 6. 28 januari 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 7. 3 juni 2021

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

 8. 3 juni 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 16 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 25 november 2021

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

 11. 27 januari 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35625)

  Plenair debat (wetgeving)

 12. 8 februari 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 13. 8 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten

Naar boven