Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Dit wetsvoorstel regelt de vertrouwelijke omgang met koersgevoelige informatie als de Algemene Rekenkamer onderzoek doet naar de staatsdeelnemingen die worden beheerd door de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen.

Activiteiten

12 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: De commissie voor de Rijksuitgaven verzoeken de behandeling over te nemen en de commissie Financiën als volgcommissie aan te merken.

15:30 - 16:30

12 mei 2021
Procedurevergadering

Besluit: Behandeling wetsvoorstel overnemen en de commissie Financiën als volgcommissie aanmerken.

16:30 - 17:00

11 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 7 december 2020 om 14.00 uur.

10:00 - 11:00

03 nov 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor ...

15:35 - 15:45

Wetgevingsproces

26 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
03 nov 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 nov 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
07 dec 2020

Wijziging van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen in verband met de toepassing van de onderzoeksbevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen - 35614

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten