Wetsvoorstel

Wet betaald ouderschapsverlof

Dit wetsvoorstel is ingediend in verband met de invoering van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019. Deze richtlijn bevat een aantal maatregelen om ouders en mantelzorgers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren. De meest ingrijpende maatregel voor Nederland is dat iedere ouder recht krijgt op minimaal vier maanden ouderschapsverlof waarvan twee maanden betaald. De richtlijn stelt verder minimumvoorschriften vast voor gezinsgerelateerd verlof (vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof) en flexibele werkregelingen. Hiermee wordt gestreefd naar een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en naar een betere verdeling van de zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Voor de invoering van de richtlijn wordt de Wet arbeid en zorg (Wazo), de Wet flexibel werken (Wfw) en enkele andere wetten gewijzigd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 23
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
SP 9
FVD 8
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
Volt 3
50PLUS 1
BBB 1
Tegen
JA21 3
SGP 3
Afwezig
BIJ1 1
Vergissing
BIJ1

Activiteiten

12 apr 2021
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35613)

Besluit: Behandeld.

10:00 - 16:00

Debat terugkijken
09 feb 2021
Stemmingen

15:00 - 15:50

03 feb 2021
02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie Besluit bij 35718-8)

15:00 - 15:45

20 jan 2021
03 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:20 - 15:21

01 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

03 nov 2020
03 nov 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 november 2020 te 14.00 uur.

16:30 - 17:15

29 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:50 - 15:51

Wetgevingsproces

28 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
29 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 nov 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 nov 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 nov 2020

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) - 35613

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 dec 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 dec 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2021

CW-toets Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (35613) (digitaal) (geannuleerd)

Technische briefing
20 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Verzoek om de Wet betaald ouderschapsverlof (35613) niet controversieel te verklaren

E-mailprocedure
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
03 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
07 apr 2021

Verzoek om verplaatsen WGO Wet betaald ouderschapsverlof (35613) op 12 april 2021 en verzoek om technische briefing CW-toets

E-mailprocedure
12 apr 2021

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof) (35613)

Wetgevingsoverleg
20 apr 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
20 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten