Wetsvoorstel

Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Bromet (GL) regelt dat de geborgde zetels uit het waterschapsbestuur worden geschrapt. De wetswijziging is bedoeld om het waterschap volledig te democratiseren zodat de gevestigde belangen van de agrarische sector en het bedrijfsleven op een eerlijke wijze tegen nieuw ontstane belangen rondom waterbeheer worden afgewogen. Deze wetswijziging zorgt er daarmee voor dat het bestuur van de waterschappen meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op waterbeheer. Daarnaast regelt deze wetswijziging dat het toenemend algemeen belang en de toegenomen relatieve financieringslast van huishoudens ook wordt vertaald naar een democratische bestuurslaag die deze ontwikkelingen in acht neemt.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

24 mei 2022
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:30

18 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel op 18 mei 2022.

09:45 - 10:30

Debat terugkijken
18 mei 2022
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:45 - 15:45

06 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is op 11 maart 2022 aangemeld voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

Debat terugkijken
15 mrt 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:10 - 16:30

23 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Belanghebbende partijen, zoals de Unie van Waterschappen, Kamer van Koophandel, het Interprovinciaal Overleg, VNO-NCW en de agrarische sector verzoeken om voor 10 maart 2022 te reageren op de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging.  Na 10 maart aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

13 okt 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 november 2021.

10:15 - 11:15

29 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren voorafgaand aan de inbrengdatum van het verslag over dit wetsvoorstel.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 november 2021.

10:15 - 11:15

09 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat verzoeken de behandeling over te nemen.

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
29 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie hierop van de initiatiefnemer zullen zijn ontvangen

19:30 - 20:30

Wetgevingsproces

21 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
29 okt 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
09 sep 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
16 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 sep 2021

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
13 okt 2021

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
18 nov 2021

Initiatiefwetsvoorstel democratiseren van de waterschapsbesturen

Rondetafelgesprek
23 nov 2021

Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
23 feb 2022

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
15 mrt 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2022

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
21 apr 2022

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen (35608) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
18 mei 2022

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
18 mei 2022

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen (35608) (Voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
24 mei 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
31 mei 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

15 apr 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten