Wetsvoorstel

Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Bromet (GL) regelt dat de geborgde zetels uit het waterschapsbestuur worden geschrapt. De wetswijziging is bedoeld om het waterschap volledig te democratiseren zodat de gevestigde belangen van de agrarische sector en het bedrijfsleven op een eerlijke wijze tegen nieuw ontstane belangen rondom waterbeheer worden afgewogen. Deze wetswijziging zorgt er daarmee voor dat het bestuur van de waterschappen meebeweegt met de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op waterbeheer. Daarnaast regelt deze wetswijziging dat het toenemend algemeen belang en de toegenomen relatieve financieringslast van huishoudens ook wordt vertaald naar een democratische bestuurslaag die deze ontwikkelingen in acht neemt.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

13 okt 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 november 2021.

10:15 - 11:15

29 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren voorafgaand aan de inbrengdatum van het verslag over dit wetsvoorstel.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 november 2021.

10:15 - 11:15

09 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat verzoeken de behandeling over te nemen.

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
29 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie hierop van de initiatiefnemer zullen zijn ontvangen

19:30 - 20:30

Wetgevingsproces

21 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
29 okt 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
09 sep 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten