Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard

Het rapport over de derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en het daarop uitgebrachte kabinetsstandpunt zijn respectievelijk in 2018 en 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan deze aanbevelingen. Ten eerste wordt met dit voorstel buiten twijfel gesteld dat de in de WMO bedoelde schriftelijke toestemming onder bepaalde voorwaarden ook langs elektronische weg kan worden verleend. Ten tweede wordt de bevoegdheid geregeld voor de ambtenaren van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om voor zover noodzakelijk, bij degene die het onderzoek uitvoert gegevens over de gezondheid van proefpersonen in te zien, daarvan kopieën te maken, deze voor korte tijd mee te nemen of inlichtingen ter zake te vorderen. Tot slot bevat het voorstel een enkele wijziging van technische aard.

Activiteiten

24 jan 2022
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (35587) (GEANNULEERD|HAMERSTUK)

14:00 - 17:30

04 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 13:46

03 feb 2021
14 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 november 2020 te 14.00 uur.

13:00 - 14:30

01 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:00 - 14:05

Wetgevingsproces

29 sep 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 okt 2020

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
04 nov 2020

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (TK 35587)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
04 feb 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jan 2022

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Tellegen (VVD) en Paternotte (D66) om het wetsvoorstel Wijziging van de WMO (35587) als hamerstuk aan te melden

E-mailprocedure
24 jan 2022

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (35587) (GEANNULEERD|HAMERSTUK)

Wetgevingsoverleg
27 jan 2022

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (35587)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten