Wetsvoorstel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Activiteiten

16 dec 2020
Algemeen overleg

10:15 - 13:15

30 nov 2020
Wetgevingsoverleg

OCW-begroting, onderdeel Media

11:00 - 18:00

Week 48
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

09 nov 2020
Wetgevingsoverleg

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

16:00 - 22:00

09 nov 2020
Week 46
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Zaken (V)

27 okt 2020
Stemmingen

15:00 - 15:30

15 okt 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

18:35 - 23:55

15 okt 2020
15 okt 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

11:15 - 17:30

14 okt 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (1e termijn Kamer)

10:15 - 14:55

13 okt 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (1e termijn Kamer)

16:00 - 23:07

13 okt 2020
08 okt 2020
Algemeen overleg

13:30 - 16:30

07 okt 2020
Algemeen overleg

10:00 - 13:00

06 okt 2020
Algemeen overleg

18:00 - 21:00

06 okt 2020
05 okt 2020
Algemeen overleg

17:00 - 20:00

01 okt 2020
01 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen d.d. 8 oktober 2020.

14:30 - 15:15

29 sep 2020
24 sep 2020
23 sep 2020
22 sep 2020
17 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:45 - 14:50

15 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

15:15 - 15:20

Wetgevingsproces

15 sep 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
15 sep 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 sep 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2020

Leesvaardigheid

Hoorzitting / rondetafelgesprek
23 sep 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
24 sep 2020

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen
24 sep 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
24 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
24 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 sep 2020

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (TK 35570-VII)

Inbreng feitelijke vragen
29 sep 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 okt 2020

Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)

Procedurevergadering
05 okt 2020

Voortgang/evaluatie missies en operaties

Algemeen overleg
06 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 okt 2020

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
07 okt 2020

Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages

Algemeen overleg
07 okt 2020

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
07 okt 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 okt 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
08 okt 2020

Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging

Algemeen overleg
08 okt 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
08 okt 2020

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2021

Inbreng feitelijke vragen
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
14 okt 2020

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
14 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 okt 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
15 okt 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
15 okt 2020

Plenaire vergadering: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat
15 okt 2020

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (35570-VI)

Inbreng feitelijke vragen
15 okt 2020

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
15 okt 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 okt 2020

Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)

Procedurevergadering
15 okt 2020

Plenaire vergadering: Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat
27 okt 2020

Toezeggingen mondelinge vragen naar aanleiding van een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade met Forum voor Democratie

Inbreng feitelijke vragen
27 okt 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
02 nov 2020

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
05 nov 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Week 46

Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Zaken (V)

Plenair debat
09 nov 2020

Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Wetgevingsoverleg
09 nov 2020

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
12 nov 2020

Mijnbouw/Groningen

Wetgevingsoverleg
Week 48

Plenaire vergadering: Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

Plenair debat
23 nov 2020

Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
30 nov 2020

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
16 dec 2020

Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen

Algemeen overleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten