Wetsvoorstel

Ver­ster­king straf­rech­te­lij­ke aan­pak on­der­mij­nen­de cri­mi­na­li­teit

Het wetsvoorstel vormt een onderdeel van een breder wetgevingsprogramma, bestaande uit meerdere wetsvoorstellen op bestuursrechtelijk en strafrechtelijk terrein. Die voorstellen hebben met elkaar gemeen dat zij (mede) tot doel hebben de aanpak van ondermijning te versterken. Dit wetsvoorstel richt zich op de versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De voorgestelde wijzigingen zijn van uiteenlopende aard.

Activiteiten

23 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 oktober 2020.

14:30 - 16:00

17 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:45 - 14:50

Wetgevingsproces

10 sep 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
17 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
29 okt 2020

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (35564)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten