Wetsvoorstel

Ver­ster­king straf­rech­te­lij­ke aan­pak on­der­mij­nen­de cri­mi­na­li­teit

Het wetsvoorstel vormt een onderdeel van een breder wetgevingsprogramma, bestaande uit meerdere wetsvoorstellen op bestuursrechtelijk en strafrechtelijk terrein. Die voorstellen hebben met elkaar gemeen dat zij (mede) tot doel hebben de aanpak van ondermijning te versterken. Dit wetsvoorstel richt zich op de versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De voorgestelde wijzigingen zijn van uiteenlopende aard.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
BIJ1 1
Afwezig
Fractie Den Haan 1

Activiteiten

01 jun 2021
27 mei 2021
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit) (35564)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

18:20 - 23:07

Debat terugkijken
02 feb 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

16:00 - 16:30

23 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 oktober 2020.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
17 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:45 - 14:50

Wetgevingsproces

10 sep 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
17 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
29 okt 2020

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (35564)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 mei 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit) (35564)

Plenair debat
01 jun 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

11 sep 2020
Download Advies VHCP
11 sep 2020
Download Advies Politie
11 sep 2020
Download Advies NOvA
11 sep 2020
Download Advies OM
11 sep 2020
Download Advies VNG
11 sep 2020
Download Advies NVR
11 sep 2020
Download Advies CJIB
11 sep 2020
Download Advies RvdR
14 mei 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten