Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Woningwet ter verbetering van de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet door meer mogelijkheden te geven voor lokaal maatwerk, ruimte te geven voor meer risicogericht toezicht en de administratieve lasten te beperken. Om dit te bereiken worden onnodige detailregels geschrapt, wordt de stapeling van waarborgen weggenomen, en worden regels vereenvoudigd en verduidelijkt. De voorgestelde wijzigingen komen voort uit de evaluatie van de in 2015 herziene Woningwet, het rapport van de commissie Van Bochove in opdracht van Aedes en de aanbevelingen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).
Het wetsvoorstel draagt bij aan de doelstellingen die de regering heeft voor de woningmarkt. Daarbij wordt ingezet op zowel het aanbod van voldoende woningen als op de betaalbaarheid van woningen. Het gaat om prettig wonen in elke levensfase in een woning die qua grootte, prijs, locatie en omgeving aansluit op de woonwensen. Het gaat erom dat iedereen in Nederland moet kunnen wonen voor een eerlijke prijs, in een fijne, veilige en leefbare omgeving met de benodigde voorzieningen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 18:31 - 19:09

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Woningwet

Besluit: Behandeld.  Behandeld.

Tijd activiteit: 14:00 - 18:30

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Woningwet (tot nader order uitgesteld)

Tijd activiteit: 14:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel zal worden behandeld in een WGO op 28 januari 2021

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een apart wetgevingsoverleg te houden nà het WGO genoemd bij de agendapunten 21 en 22.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 september 2020 te 14.00 uur.  De griffie zal bij het ministerie navragen of, en zo ja wanneer, het concept-besluit toegelaten instellingen bij de Kamer kan worden voorgehangen

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 3 juli 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 3 september 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 september 2020 te 14.00 uur.  De griffie zal bij het ministerie navragen of, en zo ja wanneer, het concept-besluit toegelaten instellingen bij de Kamer kan worden voorgehangen 

 4. 24 september 2020

  Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (TK 35517)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 10 november 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 12 november 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een apart wetgevingsoverleg te houden nà het WGO genoemd bij de agendapunten 21 en 22.  

 7. 14 januari 2021

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel zal worden behandeld in een WGO op 28 januari 2021 

 8. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 9. 8 februari 2021

  Wijziging van de Woningwet (tot nader order uitgesteld)

  Wetgevingsoverleg

 10. 8 maart 2021

  Wijziging van de Woningwet

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld.  Behandeld. 

 11. 10 maart 2021

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten