Gang

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties. In het wetsvoorstel staan onder andere wijzigingen die voortkomen uit, door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB), aangedragen knelpunten in de uitvoering.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:16

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden (als hamerstuk) voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:45 - 14:50

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 9 september 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 september 2020 om 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Wetgevingsproces

 1. 17 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 juni 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 29 juni 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 september 2020 om 14:00 uur.  

 4. 3 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 8 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 9 september 2020 te 14.00 uur. 

 6. 9 september 2020

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021) - 35494

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 17 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 13 oktober 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg. 

 9. 3 november 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden (als hamerstuk) voor plenaire behandeling. 

 10. 5 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 12 november 2020

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten