Wetsvoorstel

Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Dit wetsvoorstel heeft als doel huurders te beschermen tegen hoge huurstijgingen. Die bescherming krijgt gestalte middels een maximering van de jaarlijkse toegestane huurverhoging voor huurders met geliberaliseerde huurovereenkomsten.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

25 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer zullen zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Documenten

Alle documenten