Gang

Wetsvoorstel Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Dit wetsvoorstel heeft als doel huurders te beschermen tegen hoge huurstijgingen. Die bescherming krijgt gestalte middels een maximering van de jaarlijkse toegestane huurverhoging voor huurders met geliberaliseerde huurovereenkomsten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Verplicht: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:42

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 17:30 - 18:35

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 18:00 - 19:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is reeds per emailprocedure vastgesteld op donderdag 5 november 2020 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 19:30 - 20:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 14:20 - 14:25

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer zullen zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 11 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 25 juni 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer zullen zijn ontvangen. 

 3. 15 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 4. 16 oktober 2020

  Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om de inbrengdatum voor het initiatiefwetsvoorstel 35488 (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) vast te stellen op donderdag 29 oktober 2020 te 14.00 uur. Het wetsvoorstel, Advies van de Raad van State en Nader rapport zijn gisteren aan de Kamer gestuurd.

  E-mailprocedure

 5. 29 oktober 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is reeds per emailprocedure vastgesteld op donderdag 5 november 2020 te 14.00 uur  

 6. 5 november 2020

  Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) TK-35488

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 10 december 2020

  Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om het wetsvoorstel 35488 (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) te agenderen voor plenaire behandeling. Initiatiefnemer Henk Nijboer heeft vorige week de Nota n.a.v. het verslag aan de Kamer gestuurd, waarmee de schriftelijke behandeling kan worden afgerond.

  E-mailprocedure

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 15 december 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 17 december 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 10. 14 januari 2021

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling 

 11. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 12. 27 januari 2021

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) (35488) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 13. 3 februari 2021

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) (35488) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 14. 9 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten