Wetsvoorstel

Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Dit wetsvoorstel heeft als doel huurders te beschermen tegen hoge huurstijgingen. Die bescherming krijgt gestalte middels een maximering van de jaarlijkse toegestane huurverhoging voor huurders met geliberaliseerde huurovereenkomsten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Vergissing
FVD

Activiteiten

03 feb 2021
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

17:00 - 18:42

14 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
15 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 14:00

10 dec 2020
29 okt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is reeds per emailprocedure vastgesteld op donderdag 5 november 2020 te 14.00 uur

19:30 - 20:30

15 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:20 - 14:25

25 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemer zullen zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

11 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
25 jun 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
15 okt 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 okt 2020

Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om de inbrengdatum voor het initiatiefwetsvoorstel 35488 (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) vast te stellen op donderdag 29 oktober 2020 te 14.00 uur. Het wetsvoorstel, Advies van de Raad van State en Nader rapport zijn gisteren aan de Kamer gestuurd.

E-mailprocedure
29 okt 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
05 nov 2020

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) TK-35488

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 dec 2020

Voorstel van het lid Kuiken (PvdA) om het wetsvoorstel 35488 (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) te agenderen voor plenaire behandeling. Initiatiefnemer Henk Nijboer heeft vorige week de Nota n.a.v. het verslag aan de Kamer gestuurd, waarmee de schriftelijke behandeling kan worden afgerond.

E-mailprocedure
15 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
14 jan 2021

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
27 jan 2021

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) (35488) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
03 feb 2021

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) (35488) (voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
09 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

15 jan 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten