Wetsvoorstel Wet inburgering 20..

Het nieuwe inburgeringsstelsel beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. Dit doel vertaalt zich in het volgende: inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (liefst niveau B1) en kennis van de Nederlandse maatschappij, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen vanaf de start van het inburgeringstraject.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 145
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
DENK 3
FVD 2

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor wetgevingsoverleg Inburgering op 29 juni 2020.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 12 juni 2020 te 13.00 uur.  Reeds geagendeerd voor wetgevingsoverleg Inburgering op 29 juni 2020.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 3 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 12 juni 2020

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..) - 35483

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 4. 15 juni 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 5. 29 juni 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 29 juni 2020

  Inburgering

  Wetgevingsoverleg

 7. 2 juli 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

  Stemmingen

Documenten

Naar boven