Wetsvoorstel

Wet opheffing verpandingsverboden

Het voorstel wil een einde maken aan de contractuele praktijk waarbij de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam die voortkomen uit de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten. Hiermee wil de regering deze handelsvorderingen beschikbaar maken voor financieringsdoeleinden, om met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) de kredietruimte te vergroten.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

13:00 - 15:30

02 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 september 2020.

10:00 - 11:00

09 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

02 jun 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
09 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
03 sep 2020

Verzoek van het lid Van der Graaf (CU) tot uitstel inbreng verslag wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35482)

E-mailprocedure
03 sep 2020

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482) (Verplaatst naar 17 september 2020)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 sep 2020

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

02 jun 2020
Download Advies ATR
02 jun 2020
Download Advies NVB
02 jun 2020
Download Advies INSOLAD
02 jun 2020
Download Advies NOVA
02 jun 2020
Download Advies ONL
02 jun 2020
Download Advies FAAN
Alle documenten