Wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden

Het voorstel wil een einde maken aan de contractuele praktijk waarbij de overdracht of verpanding van geldvorderingen op naam die voortkomen uit de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten. Hiermee wil de regering deze handelsvorderingen beschikbaar maken voor financieringsdoeleinden, om met name voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) de kredietruimte te vergroten.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

E-mailprocedure

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 september 2020 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 09:00 - 09:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 september 2020.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 2 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 2 juli 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 3 september 2020

  Verzoek van het lid Van der Graaf (CU) tot uitstel inbreng verslag wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden (35482)

  E-mailprocedure

 5. 3 september 2020

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482) (Verplaatst naar 17 september 2020)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 17 september 2020

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden) (35482)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 8. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

Documenten

Naar boven