Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2020 in verband met compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

02 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Via e-mailprocedure 29 juni jl. aangemeld voor de stemmingslijst.

10:00 - 11:00

29 jun 2020
E-mailprocedure

Besluit: Aanmelden voor stemmingslijst. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd: VVD, CDA, D66, PvdA, CU, SGP, 50PLUS.

14:00 - 14:00

11 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Verslag in de vorm van vragen en antwoorden, inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 16 juni a.s. 14.00 uur.

11:30 - 12:30

02 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

29 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 jun 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
16 jun 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
Meer zien

Documenten

Alle documenten