Wetsvoorstel

Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

De Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND regelt dat bij het niet tijdig beslissen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op een asielverzoek de aanvrager geen dwangsom kan ontvangen. Daarnaast sluit de Tijdelijke wet een beroep tegen het niet tijdig beslissen op het asielverzoek bij de bestuursrechter uit. De Tijdelijke wet geldt voor één jaar, maar blijft van toepassing totdat het wetsvoorstel dat de dwangsomregeling voor vreemdelingenzaken definitief afschaft in werking is getreden, ingetrokken of verworpen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 4
Vergissing
DENK

Activiteiten

24 jun 2020
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

20:40 - 23:02

18 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:31

04 jun 2020
03 jun 2020
02 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

28 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jun 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

19 jun 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten