Wetsvoorstel

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Het jaarverslag bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2019 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2019.

Activiteiten

01 jul 2020
30 jun 2020
03 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor feitelijke vragen en schriftelijk overleg.

10:15 - 11:45

03 jun 2020
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

12:00 - 12:00

20 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:25 - 15:30

Wetgevingsproces

20 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
20 mei 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2020

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Inbreng feitelijke vragen
03 jun 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
03 jun 2020

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 jun 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
30 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 jul 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie)

Procedurevergadering
01 jul 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten