Wetsvoorstel

Slotwet Provinciefonds 2019

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Provinciefonds over 2019 opgenomen.

Activiteiten

23 jun 2020
Wetgevingsoverleg

WGO Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2019 TK 35470 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

Besluit: Behandeld.

16:30 - 19:00

28 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 28 mei te 14.00 uur.   Agenderen voor een wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de slotwet 2019.

11:30 - 12:30

20 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:25 - 15:30

Wetgevingsproces

20 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
20 mei 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 mei 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
28 mei 2020

Slotwet Provinciefonds 2019 (TK 35470-C)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds (TK 35470-C-2) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

Jaarverslag Provinciefonds 2019 (TK 35470-C-1)

Inbreng feitelijke vragen
28 mei 2020

ARK-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds (TK 35470-C-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
23 jun 2020

WGO Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2019 TK 35470 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

Wetgevingsoverleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten