Wetsvoorstel

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 in verband met voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

26 mei 2020
20 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: reeds geagendeerd voor plenair debat 20 mei a.s.

10:00 - 10:45

20 mei 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35443) Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35443) + Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk (35459)

Besluit: Behandeld.

11:00 - 14:20

19 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.  Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:01

Wetgevingsproces

14 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
18 mei 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) TK-35459

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 mei 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
20 mei 2020

Plenaire vergadering: Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35443) Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35443) + Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk (35459)

Plenair debat
26 mei 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien