Wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19: crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

De Nederlandse overheid gaat voor 12 miljard euro kredietverzekeringen garanderen. De overheidsgarantstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf januari tot het einde van 2020. De garantie geldt op de eerste 12 miljard euro van de in totaal 44 miljard euro aan kredietverzekeringen die op de Nederlandse markt uitstaan. Dit wetsvoorstel regelt de verwachte gevolgen voor de begroting

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 131
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Voor
SP 14
PvdD 4
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 20:16 - 20:45

Bekijk via Debat Gemist

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 - Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten (Kamerstuk 35433).

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:00 - 17:00

E-mailprocedure

Tijd activiteit: 10:00 - 10:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 20:31 - 20:32

Wetgevingsproces

 1. 7 april 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 april 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 10 april 2020

  Tweede Incidentele suppletoire begroting Ministerie van Financiën (IXB) inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

  Inbreng feitelijke vragen

 4. 14 april 2020

  Voorstel tot het houden van een WGO op 15 april (14 tot 17 uur) over de Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën (Kamerstuk 35433)

  E-mailprocedure

 5. 15 april 2020

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 - Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten (Kamerstuk 35433).

  Wetgevingsoverleg

 6. 16 april 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 16 april 2020

  Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het coronavirus, de tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie (35 430), de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten (35431) en de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (35434))

  Stemmingen

Documenten

Naar boven