Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden

In dit initiatiefwetsvoorstel wordt voorgesteld om het mogelijk te maken dat raadscommissies, ingesteld op grond van artikel 82 van de Gemeentewet, ook door niet-raadsleden kunnen worden voorgezeten. Voor hen gelden dan wel de incompatibiliteiten, neergelegd in artikel 13 van de Gemeentewet. Daartoe wordt voorgesteld om de verplichting dat de voorzitter lid van de raad moet zijn, neergelegd in het vierde lid van artikel 82 Gemeentewet, te schrappen. In plaats daarvan wordt bepaald dat op voorzitters die niet tevens raadslid zijn, artikel 13 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing is. Het is verder aan de raad om op grond van het eerste lid regels te stellen over het voorzitterschap.

Activiteiten

29 okt 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies (35397)

17:00 - 18:00

08 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:00

14 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 4 juni 2020 te 14:00 uur.

11:30 - 13:00

07 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

22:10 - 22:11

05 mrt 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemers zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

18 feb 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
05 mrt 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mei 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
04 jun 2020

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies (TK 35397)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 jun 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

Procedurevergadering
03 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
08 sep 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies (35397)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

18 feb 2020
Download Reactie VNG
22 okt 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten