Gang

Wetsvoorstel Wet franchise

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise). Doel van het wetsvoorstel is om de relatie tussen franchisegever en haar franchisenemers meer in evenwicht te brengen: eerlijker ondernemen en beter samenwerken.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Groep Krol/vKA 2 Voor
Van Haga 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:45 - 20:24

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg op 22 juni 2020 van 10.00 tot uiterlijk 16.00 uur

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel voor het zomerreces behandelen.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 maart 2020 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 15:20 - 15:30

Wetgevingsproces

 1. 10 februari 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 februari 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 18 februari 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 maart 2020 te 12.00 uur. 

 4. 12 maart 2020

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (TK 35392)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 april 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel voor het zomerreces behandelen. 

 6. 13 mei 2020

  Datumvoorstel wetgevingsoverleg over de Wet Franchise (35392) op maandag 22 juni 2020

  E-mailprocedure

 7. 18 mei 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg op 22 juni 2020 van 10.00 tot uiterlijk 16.00 uur 

 8. 9 juni 2020

  Plenaire vergadering: Wet Franchise (35392)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 9. 16 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten