Wetsvoorstel

Wet franchise

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise). Doel van het wetsvoorstel is om de relatie tussen franchisegever en haar franchisenemers meer in evenwicht te brengen: eerlijker ondernemen en beter samenwerken.

Activiteiten

06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel voor het zomerreces behandelen.

13:30 - 14:30

18 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 12 maart 2020 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

13 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:20 - 15:30

Wetgevingsproces

10 feb 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
13 feb 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 feb 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
12 mrt 2020

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) (TK 35392)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten