Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht en in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

Dit wetsvoorstel voorziet in de invoering van een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Alleen onder zeer strikte voorwaarden bij algemene maatregel van bestuur moet de mogelijkheid bestaan voor uitzonderingen op dit algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Deze uitzondering zou alleen mogelijk moeten zijn als, naast de nu al geldende voorwaarden, voldaan wordt aan het uitgangspunt: ‘zo veilig, zo stil en zo dier- en milieuvriendelijk als mogelijk’.
Het professioneel afsteken van vuurwerk, onder de bij of krachtens het Vuurwerkbesluit gestelde nadere regels, blijft volgens dit wetsvoorstel ongemoeid.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting advies RvS + Nader rapport

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 19:30 - 22:58

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering en voorafgaand een rondetafelgesprek organiseren. Het rondetafelgesprek zal met spoed ingepland worden om de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel zo min mogelijk te vertragen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 maart 2022.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Wetgevingsproces

 1. 5 februari 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 februari 2020

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 

 3. 23 februari 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 maart 2022. 

 4. 17 maart 2022

  Initiatiefwetsvoorstel van de leden Klaver en Ouwehand voor een vuurwerkverbod voor consumenten

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 april 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering en voorafgaand een rondetafelgesprek organiseren. Het rondetafelgesprek zal met spoed ingepland worden om de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel zo min mogelijk te vertragen.  

 6. 18 mei 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 19 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 8 juni 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (1e TK) (35386)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 9. 14 september 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 11. 29 mei 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten (35386) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten