Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht en in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

Dit wetsvoorstel voorziet in de invoering van een algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Alleen onder zeer strikte voorwaarden bij algemene maatregel van bestuur moet de mogelijkheid bestaan voor uitzonderingen op dit algemeen vuurwerkverbod voor consumenten. Deze uitzondering zou alleen mogelijk moeten zijn als, naast de nu al geldende voorwaarden, voldaan wordt aan het uitgangspunt: ‘zo veilig, zo stil en zo dier- en milieuvriendelijk als mogelijk’.
Het professioneel afsteken van vuurwerk, onder de bij of krachtens het Vuurwerkbesluit gestelde nadere regels, blijft volgens dit wetsvoorstel ongemoeid.

Activiteiten

19 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.

10:15 - 11:15

Wetgevingsproces

05 feb 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
19 feb 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten