Gang

Wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot verbieden van rechtspersonen

Het doel van het wetsvoorstel is het uitbreiden van de mogelijkheden om radicale organisaties te verbieden die onze democratische rechtsstaat omver willen werpen of af willen schaffen. Het bestaande artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek (BW) biedt nu al de mogelijkheid om rechtspersonen te verbieden die in strijd handelen met de openbare orde. Het wetsvoorstel past deze procedure aan om de toepassing daarvan te vergemakkelijken en de effectiviteit van een verbod te verbeteren. Bij de Tweede Kamer is eerder door de Kamerleden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 123
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 15:00 - 18:30

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 5 oktober 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, in principe te voeren op 9 november 2020.

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:45 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.

Tijd activiteit: 12:15 - 13:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 februari 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 14:00 - 15:15

Wetgevingsproces

 1. 18 december 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 januari 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 22 januari 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 februari 2020. 

 4. 13 februari 2020

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 april 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces. 

 6. 11 mei 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 19 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 9 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, in principe te voeren op 9 november 2020. 

 9. 23 september 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 5 oktober 2020. 

 10. 5 oktober 2020

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 11. 13 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten