Wetsvoorstel

Verruiming mogelijkheden tot verbieden van rechtspersonen

Het doel van het wetsvoorstel is het uitbreiden van de mogelijkheden om radicale organisaties te verbieden die onze democratische rechtsstaat omver willen werpen of af willen schaffen. Het bestaande artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek (BW) biedt nu al de mogelijkheid om rechtspersonen te verbieden die in strijd handelen met de openbare orde. Het wetsvoorstel past deze procedure aan om de toepassing daarvan te vergemakkelijken en de effectiviteit van een verbod te verbeteren. Bij de Tweede Kamer is eerder door de Kamerleden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
PvdD 4
FVD 2
Van Haga 1

Activiteiten

05 okt 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Besluit: Behandeld.

15:00 - 18:30

Debat terugkijken
23 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 5 oktober 2020.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, in principe te voeren op 9 november 2020.

15:30 - 17:00

19 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:01

22 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 februari 2020.

14:30 - 16:00

14 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:00 - 15:15

Wetgevingsproces

18 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
14 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jan 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 feb 2020

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering
11 mei 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 sep 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
05 okt 2020

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Wetgevingsoverleg
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

20 dec 2019
Download Advies OM
20 dec 2019
Download Advies RvdR
20 dec 2019
Download Advies NVvR
Alle documenten