Wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden tot verbieden van rechtspersonen

Het doel van het wetsvoorstel is het uitbreiden van de mogelijkheden om radicale organisaties te verbieden die onze democratische rechtsstaat omver willen werpen of af willen schaffen. Het bestaande artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek (BW) biedt nu al de mogelijkheid om rechtspersonen te verbieden die in strijd handelen met de openbare orde. Het wetsvoorstel past deze procedure aan om de toepassing daarvan te vergemakkelijken en de effectiviteit van een verbod te verbeteren. Bij de Tweede Kamer is eerder door de Kamerleden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 123
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3
50PLUS 3
Van Kooten-Arissen 1
Krol 1
Voor
PVV 20
PvdD 4
FVD 2
Van Haga 1

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 15:00 - 18:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 5 oktober 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, in principe te voeren op 9 november 2020.

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:45 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 februari 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 14:00 - 15:15

Wetgevingsproces

 1. 18 december 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 januari 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 22 januari 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 13 februari 2020

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 7 april 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

  Procedurevergadering

 6. 11 mei 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 19 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 9 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 9. 23 september 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 10. 5 oktober 2020

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen (35366)

  Wetgevingsoverleg

 11. 13 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven