Gang

Wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten

Het doel van het wetsvoorstel is een verdere versteviging en verankering van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Het wetsvoorstel introduceert onder meer een verplichting voor de verdachte om op de rechtszitting en bij de uitspraak te verschijnen, als hij zich in voorlopige hechtenis bevindt in verband met een ernstig zeden- of geweldsmisdrijf. Daarnaast wordt een spreekrecht ingevoerd op de tbs-verlengingszitting en bij de voorwaardelijke beëindiging van de plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (PIJ-maatregel).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 131
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Tegen
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 19:00 - 23:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 5 oktober 2020.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, in principe te voeren op 7 december 2020.

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:45 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.

Tijd activiteit: 12:15 - 13:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 december 2019.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 16:20 - 16:40

Wetgevingsproces

 1. 26 november 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 december 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 4 december 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 19 december 2019. 

 4. 19 december 2019

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)(35349)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 april 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces. 

 6. 11 mei 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 19 mei 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 9 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg, in principe te voeren op 7 december 2020. 

 9. 23 september 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg te voeren op 5 oktober 2020. 

 10. 5 oktober 2020

  Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 11. 13 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten