Gang

Wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof

Het voorstel bevat instrumenten om op korte termijn de aanpak van stikstof mogelijk te maken. Het doel is daarmee de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden te verminderen, natuur te herstellen, en de toestemmingsverlening voor activiteiten, zoals woningbouw, weer vlot te trekken. De instrumenten zijn: in de Wet Natuurbescherming de mogelijkheid op te nemen om een drempelwaarde in te stellen of een stikstofregistratiesysteem; in de Wet Dieren een grondslag op te nemen voor regels om de stikstofuitstoot door de veehouderij via het veevoerspoor terug te dringen; en te voorzien in versnelde procedures op grond van de Crisis- en herstelwet voor besluiten die noodzakelijk zijn voor bescherming, verbetering en herstel van de natuur in Natura 2000-gebieden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 83
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Tegen
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 13:20 - 13:40

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:45

Wetgevingsoverleg

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 12:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:10

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 november 2019 om 11.00 uur.  De regering verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 2 december 2019 om 17.00 uur aan de Kamer te sturen.  Een aantal organisaties / personen uitnodigen om ten behoeve van de behandeling van het wetsvoorstel een position paper op te stellen. Fracties worden tot woensdag 27 november 2019 om 10.00 uur in de gelegenheid gesteld om in principe twee namen aan te leveren.  De commissievoorzitter zal bij de Regeling verzoeken om het wetsvoorstel en eventuele amendementen en moties te agenderen voor extra stemmingen op donderdag 5 december 2019.  Een wetgevingsoverleg plannen op woensdag 4 december 2019 van 12.00 tot 18.00 uur.  Per fractie wordt een indicatieve spreektijd gehanteerd van 6 minuten voor de eerste termijn.  De minister van LNV, de minister van IenW en de minister voor MenW worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij het wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 16:15 - 16:45

Wetgevingsproces

 1. 25 november 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 26 november 2019

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 november 2019 om 11.00 uur.  De regering verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 2 december 2019 om 17.00 uur aan de Kamer te sturen.  Een aantal organisaties / personen uitnodigen om ten behoeve van de behandeling van het wetsvoorstel een position paper op te stellen. Fracties worden tot woensdag 27 november 2019 om 10.00 uur in de gelegenheid gesteld om in principe twee namen aan te leveren.  De commissievoorzitter zal bij de Regeling verzoeken om het wetsvoorstel en eventuele amendementen en moties te agenderen voor extra stemmingen op donderdag 5 december 2019.  Een wetgevingsoverleg plannen op woensdag 4 december 2019 van 12.00 tot 18.00 uur.  Per fractie wordt een indicatieve spreektijd gehanteerd van 6 minuten voor de eerste termijn.  De minister van LNV, de minister van IenW en de minister voor MenW worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij het wetgevingsoverleg. 

 3. 27 november 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 28 november 2019

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 3 december 2019

  Besloten technische briefing door de Raad van State over het advies over de Spoedwet aanpak stikstof

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 4 december 2019

  Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 7. 5 december 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 8. 5 december 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Spoedwet aanpak stikstof en de Tijdelijke noodwet stikstof)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten