Wetsvoorstel

Tijdelijke noodwet stikstof

Het doel van de Tijdelijke noodwet stikstof is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw (met uitzondering van megastallen), door te laten gaan. Deze projecten worden dan van ’dringend openbaar belang’ verklaard.
Voor de problemen met PFAS is het voorstel om per regio een plek aan te geven waar deze grond naartoe mag worden verplaatst zodat de bouw kan doorwerken. Tijdens het half jaar dat de wet van kracht is, kan het kabinet een definitieve oplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek zoeken.

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
PVV 20
FvD 2
Van Haga 1
Tegen
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

05 dec 2019
05 dec 2019
Stemmingen

Besluit: Verworpen.

13:20 - 13:40

Debat terugkijken
04 dec 2019
Wetgevingsoverleg

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeld.

10:00 - 11:30

04 dec 2019
Wetgevingsoverleg

Voortzetting - Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (re- en dupliek)

Besluit: Behandeld.

18:30 - 21:00

26 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: De minister van LNV, de minister van IenW en de minister voor MenW worden uitgenodigd als adviseur van de Kamer aanwezig te zijn bij het wetgevingsoverleg.  Het wetsvoorstel wordt op dezelfde dagen behandeld als de Spoedwet aanpak stikstof (zie hierboven).  De initiatiefnemers verzoeken de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 2 december 2019 om 17.00 uur aan de Kamer te sturen.  Een wetgevingsoverleg plannen op woensdag 4 december 2019. Van 10.00 tot 11.30 uur vindt de eerste termijn van de Kamer plaats, voortzetting (re- en dupliek) van 18.30 tot 21.00 uur.  De commissievoorzitter zal bij de Regeling verzoeken om het wetsvoorstel en eventuele amendementen en moties te agenderen voor extra stemmingen op donderdag 5 december 2019.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 november 2019 om 11.00 uur.  Per fractie wordt een indicatieve spreektijd gehanteerd van 3 minuten voor de eerste termijn.

16:15 - 16:45

26 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

16:30 - 17:10

Wetgevingsproces

11 nov 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
20 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
26 nov 2019

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
26 nov 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 nov 2019

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 dec 2019

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (1e termijn Kamer)

Wetgevingsoverleg
04 dec 2019

Voortzetting - Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof) (re- en dupliek)

Wetgevingsoverleg
05 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 dec 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Spoedwet aanpak stikstof en de Tijdelijke noodwet stikstof)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten