Wetsvoorstel

Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoa

Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

Activiteiten

16 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 februari 2020.

14:00 - 14:45

14 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

14:00 - 15:15

05 dec 2019
21 nov 2019
Procedurevergadering

12:30 - 13:15

07 nov 2019

Wetgevingsproces

20 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
07 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
18 dec 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jan 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 feb 2020

Goedkeuring verdrag tussen Zwitserland en Oostenrijk m.b.t. de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten