Wetsvoorstel

Wet handhaving kraakverbod

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis en Van Toorenburg stelt een wijziging voor in het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen.

Activiteiten

17 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van Raad van State alsmede de reactie daarop van de indieners zal zijn ontvangen.

11:30 - 13:00

Wetgevingsproces

03 okt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
Meer zien

Documenten

Alle documenten