Wetsvoorstel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen betreffende het opleggen en de uitvoering van het alcoholslotprogramma (ASP) in het kader van het bestuursrecht geschrapt uit de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM 1993).
Directe aanleiding vormt de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 maart 2015. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat het CBR niet langer het ASP oplegt, maar in plaats daarvan een educatieve maatregel alcohol en verkeer of in geval van recidive een geschiktheidsonderzoek alcohol. Het aantal deelnemers aan het ASP nam daardoor flink af.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
SGP 3

Activiteiten

26 jan 2021
10 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 13:50

09 sep 2020
Procedurevergadering

Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

16 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 12 november 2019.

10:15 - 11:15

01 okt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:30 - 16:15

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35293)

Wetgevingsproces

27 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
01 okt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 okt 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
12 nov 2019

Wijziging Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
10 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 dec 2020

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
25 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
26 jan 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35293)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten