Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken

Dit wetsvoorstel voorziet in één registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de openbare registers (en daarmee ontsluiting via de basisregistratie kadaster (hierna: BRK)). De beperkingenregistraties bij gemeenten komen hiermee te vervallen. Daarnaast wordt voorzien in een verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd zodat bronhouders de beperkingen aan de BRK kunnen leveren op basis van een kadastrale aanduiding, een identificatie op grond van de basisregistratie grootschalige topografie en de basisregistratie adressen en gebouwen, alsmede op basis van een handmatig getekende contour.

Activiteiten

16 jan 2020
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

28 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:45 - 14:55

03 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 17 oktober 2019.

11:30 - 12:30

12 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:40 - 14:50

Wetgevingsproces

10 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 okt 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
17 okt 2019

Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (35284)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten