Gang

Wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid

Internationalisering in het hoger onderwijs is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar de groei van het aantal internationale studenten moet niet doorschieten. Uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) blijkt dat de financiering, kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs daardoor onder druk kunnen komen. Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die zijn bedoeld om de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te waarborgen en de instroom van internationale studenten te beheersen:
- modernisering van het taalbeleid van instellingen (ho en mbo);
- invoering van een toestemmingsvereiste voor het instellen van capaciteitsnorm;
- maximering van de hoogte van het instellingscollegegeld dat instellingen kunnen berekenen aan EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) voor tweede en volgende studies;
- creëren van een wettelijke grondslag voor een eigen bijdrage voor de kosten van een diplomawaardering en het afnemen van een taaltoets.


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 107
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Voor
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:20

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:40 - 14:50

Wetgevingsproces

 1. 18 december 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 september 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 26 september 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 30 september 2019

  Wetsvoorstel Toegankelijkheid van het hoger onderwijs en taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 7 november 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 7 november 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 26 november 2019

  Nader verslag Wet taal en toegankelijkheid

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 11 december 2019

  Plenaire vergadering: Wet taal en toegankelijkheid (35282)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 17 december 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 10. 18 december 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 19 december 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 12. 19 december 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 17 en 18 december)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 13. 16 mei 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 23 mei 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

Documenten