Wetsvoorstel

Wet taal en toegankelijkheid

Internationalisering in het hoger onderwijs is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar de groei van het aantal internationale studenten moet niet doorschieten. Uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) blijkt dat de financiering, kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs daardoor onder druk kunnen komen. Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die zijn bedoeld om de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te waarborgen en de instroom van internationale studenten te beheersen:
- modernisering van het taalbeleid van instellingen (ho en mbo);
- invoering van een toestemmingsvereiste voor het instellen van capaciteitsnorm;
- maximering van de hoogte van het instellingscollegegeld dat instellingen kunnen berekenen aan EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) voor tweede en volgende studies;
- creëren van een wettelijke grondslag voor een eigen bijdrage voor de kosten van een diplomawaardering en het afnemen van een taaltoets.


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
SP 14
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
PvdA 9

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
19 dec 2019
26 nov 2019
07 nov 2019
Procedurevergadering

10:15 - 11:15

07 nov 2019
30 sep 2019
26 sep 2019
Procedurevergadering

10:15 - 11:15

12 sep 2019

Wetgevingsproces

18 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
30 sep 2019

Wetsvoorstel Toegankelijkheid van het hoger onderwijs en taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
07 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 nov 2019

Nader verslag Wet taal en toegankelijkheid

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 dec 2019

Plenaire vergadering: Wet taal en toegankelijkheid (35282)

Plenair debat (wetgeving)
17 dec 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
18 dec 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
19 dec 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 17 en 18 december)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten