Wetsvoorstel

Wet taal en toegankelijkheid

Internationalisering in het hoger onderwijs is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar de groei van het aantal internationale studenten moet niet doorschieten. Uit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) blijkt dat de financiering, kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs daardoor onder druk kunnen komen. Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die zijn bedoeld om de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te waarborgen en de instroom van internationale studenten te beheersen:
- modernisering van het taalbeleid van instellingen (ho en mbo);
- invoering van een toestemmingsvereiste voor het instellen van capaciteitsnorm;
- maximering van de hoogte van het instellingscollegegeld dat instellingen kunnen berekenen aan EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) voor tweede en volgende studies;
- creëren van een wettelijke grondslag voor een eigen bijdrage voor de kosten van een diplomawaardering en het afnemen van een taaltoets.


Activiteiten

12 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

14:40 - 14:50

Wetgevingsproces

09 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
30 sep 2019

Wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs

Inbreng verslag (wetsvoorstel)