Wetsvoorstel

Wet Defensiematerieelbegrotingsfonds

Wetsvoorstel voor een Defensiematerieelbegrotingsfonds om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de defensiematerieelbegroting te kunnen vergroten.Het voorgestelde defensiematerieelbegrotingsfonds maakt het voor het Ministerie van Defensie mogelijk om te komen tot een integrale afweging bij het verwerven en in stand houden van materieel, ICT-middelen en infrastructuur. Tegelijkertijd zal ook de informatievoorziening over de gemaakte keuzes aan de Staten-Generaal verbeteren, waarbij meer inzicht wordt geboden in de samenhang tussen verwerving en instandhouding van materieel, ICT-middelen en infrastructuur.

Activiteiten

10 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Defensie

15:45 - 16:15

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Technische briefing van Defensie organiseren.  Na de technische briefing plannen van inbreng feitelijke vragen.   inbrengdatum voor het verslag vaststellen na de ontvangst van de antwoorden van de minister van Defensie op de feitelijke vragen.

10:30 - 11:30

16 okt 2019
Technische briefing

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Besluit: Behandeld.

10:00 - 11:00

Debat terugkijken
30 okt 2019
Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Inbreng geleverd.

12:00 - 12:00

21 nov 2019

Wetgevingsproces

06 sep 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
10 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 okt 2019

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Technische briefing
30 okt 2019

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Inbreng feitelijke vragen
20 nov 2019

Wet defensiematerieelbegrotingsfonds

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 nov 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten