Wetsvoorstel

Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Met dit wetsvoorstel wordt Richtlijn (EU) 2018/851 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Dit moet uiterlijk op 5 juli 2020 gebeurd zijn.
Het bepaalt de voorwaarden of er sprake is van einde-afval of een bijproduct. Wanneer een afvalproduct een behandeling heeft ondergaan waardoor het weer nuttig bruikbaar is, en voldoet aan een aantal criteria, is het niet langer afval. De criteria staan in het wetsvoorstel uitgewerkt en worden in de Wet Milieubeheer opgenomen.
Daarnaast stelt het wetsvoorstel regels over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en gescheiden inzameling van bepaalde afvalstromen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
FvD 2

Activiteiten

01 apr 2020
10 mrt 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (35267)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:30 - 22:27

19 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:20 - 15:30

18 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 oktober 2019.

12:00 - 13:00

05 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:45

Wetgevingsproces

30 aug 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
30 okt 2019

Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 dec 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
19 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 mrt 2020

Plenaire vergadering: Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen (35267)

Plenair debat
01 apr 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 apr 2020

Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en over alle punten van de uitgestelde stemmingen van 17 maart 2020 en over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35 424))

Stemmingen
Meer zien

Documenten

13 sep 2019
Download HUF toets KRA
07 feb 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten