Wetsvoorstel

Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

Met dit wetsvoorstel wordt Richtlijn (EU) 2018/851 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Dit moet uiterlijk op 5 juli 2020 gebeurd zijn.
Het bepaalt de voorwaarden of er sprake is van einde-afval of een bijproduct. Wanneer een afvalproduct een behandeling heeft ondergaan waardoor het weer nuttig bruikbaar is, en voldoet aan een aantal criteria, is het niet langer afval. De criteria staan in het wetsvoorstel uitgewerkt en worden in de Wet Milieubeheer opgenomen.
Daarnaast stelt het wetsvoorstel regels over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en gescheiden inzameling van bepaalde afvalstromen.

Activiteiten

05 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:45

11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 oktober 2019.

12:00 - 13:00

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

30 aug 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
05 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
30 okt 2019

Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

13 sep 2019
Download HUF toets KRA
Alle documenten