Wetsvoorstel

Wet versterken positie mbo-studenten

Iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, moet de kans krijgen om onderwijs te volgen. Het wetsvoorstel ‘versterken positie mbo-studenten’ draagt hieraan bij via
1) de introductie van een mbo-studentenfonds;
2) maatregelen voor de versterking van de positie van zwangere mbo-studenten;
3) de introductie van de mbo-verklaring;
4) wijziging van de benaming van mbo-studenten en
5) het niet langer verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen.

Activiteiten

03 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:00 - 16:15

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 oktober 2019 te 10.00 uur

10:15 - 11:15

05 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

05 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:40 - 14:00

Week 05
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (35252)

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

11 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
03 okt 2019

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten) (35252)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten