Wetsvoorstel

Wet homologatie onderhands akkoord

Het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. Voor die situatie maakt het voorstel het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

Activiteiten

Week 13
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet homologatie onderhands akkoord (35249)

22 jan 2020
18 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering op 22 januari 2020.

14:30 - 16:00

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 september 2019.

14:30 - 16:00

03 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:00 - 16:15

Wetgevingsproces

05 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 sep 2019

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (35249)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

08 jul 2019
Download Advies NVvB
08 jul 2019
Download Advies NVvR
08 jul 2019
Download Advies RvdR
08 jul 2019
Download Advies NVL
08 jul 2019
Download Advies INSOLAD
08 jul 2019
Download Advies EUMEDION
08 jul 2019
Download Advies NOvA
08 jul 2019
Download Advies FAAN
Alle documenten