Wetsvoorstel

Wet homologatie onderhands akkoord

Het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. Voor die situatie maakt het voorstel het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

26 mei 2020
19 mei 2020
14 mei 2020
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

19:10 - 19:29

Debat terugkijken
11 mei 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Besluit: Behandeld.

12:30 - 18:00

Debat terugkijken
23 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 13:50

22 jan 2020
18 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering op 22 januari 2020.

14:30 - 16:00

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 september 2019.

14:30 - 16:00

03 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:00 - 16:15

Wetgevingsproces

05 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 sep 2019

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord) (35249)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
18 dec 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
22 jan 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 jan 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie) in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen

Procedurevergadering
Week 20

Plenaire vergadering: Wet homologatie onderhands akkoord (35249)

Plenair debat (wetgeving)
11 mei 2020

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) en Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Wetgevingsoverleg
14 mei 2020

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS, de Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35 225), de Wet homologatie onderhands akkoord (35 249) en de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 358))

Stemmingen
19 mei 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
26 mei 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
26 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

08 jul 2019
Download Advies NVvB
08 jul 2019
Download Advies NVvR
08 jul 2019
Download Advies RvdR
08 jul 2019
Download Advies NVL
08 jul 2019
Download Advies INSOLAD
08 jul 2019
Download Advies EUMEDION
08 jul 2019
Download Advies NOvA
08 jul 2019
Download Advies FAAN
06 mrt 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten