Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Het voorstel van wet dient ertoe om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op enkele onderdelen te verduidelijken of aan te passen. Het gaat in het bijzonder om de zo gericht mogelijke inzet van bijzondere bevoegdheden en de versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten. Ook wordt een samenloopbepaling met de Wet open overheid (Woo) opgenomen en worden enkele omissies en redactionele onvolkomenheden hersteld.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 123
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Groep Krol/vKA 2 Tegen
Van Haga 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:15 - 14:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:20 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur te behandelen vóór het meireces.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit om een ambtelijke technische briefing in te plannen over de Wiv 2017 in september 2019.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019 te 14 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Tijd activiteit: 14:40 - 14:45

Wetgevingsproces

 1. 1 juli 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 3 juli 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken 

 3. 4 juli 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie besluit om een ambtelijke technische briefing in te plannen over de Wiv 2017 in september 2019.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 september 2019 te 14 uur.  

 4. 10 september 2019

  Technische briefing over de Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (TK 35242)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 5. 26 september 2019

  Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35242)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 13 februari 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur te behandelen vóór het meireces.  

 7. 13 februari 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 3 juni 2020

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (35242)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 9. 9 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten