Wetsvoorstel

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de tweede Europese antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD2) in de Nederlandse belastingwet. ATAD2 schrijft regels voor om belastingontwijking via "hybridemismatches" te bestrijden. Hybridemismatches zijn situaties waarin een belastingvoordeel wordt behaald door de verschillen in de fiscale behandeling van lichamen, instrumenten, vaste inrichtingen of vestigingsplaatsen tussen verschillende stelsels van vennootschapsbelasting. Die verschillen tussen de stelsels kunnen ertoe leiden dat 1) een vergoeding of betaling aftrekbaar is, maar de opbrengst nergens wordt belast, of 2) dat één en dezelfde vergoeding of betaling meerdere malen aftrekbaar is. De bepalingen in het wetsvoorstel moeten die voordelen wegnemen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 19
FvD 2

Activiteiten

14 nov 2019
13 nov 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2020 + Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35241) + Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35255) (voortzetting)

Besluit: Behandeld.

15:45 - 23:00

12 nov 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2020**, + Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35241) + Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35255) (1e termijn Kamer)

16:00 - 19:49

Debat terugkijken
07 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:20 - 14:25

06 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor behandeling (aan het slot van) de wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 op 28 oktober en 4 november 2019 en tevens aanmelden voor plenaire behandeling.

15:30 - 16:30

04 nov 2019
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2020

Besluit: Behandeld.

11:00 - 23:00

Debat terugkijken
28 okt 2019
Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2020

Besluit: Behandeld.

11:00 - 19:00

Debat terugkijken
11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aan het eind van de wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 op 28 oktober en 4 november 2019 zal in een apart blok dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies worden behandeld.   Inbrengdatum voor het verslag verplaatsen van donderdag 3 oktober 2019 naar woensdag 9 oktober 2019 om 14.00 uur.

10:30 - 11:30

11 sep 2019
Technische briefing

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

11:30 - 13:00

04 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 oktober 2019 om 14.00 uur.  De commissie gaat in op het aanbod een besloten technische briefing over dit wetsvoorstel te ontvangen door ambtenaren van het ministerie van Financiën.

10:30 - 11:30

03 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

14:40 - 14:45

Wetgevingsproces

28 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
11 sep 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
11 sep 2019

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Technische briefing
03 okt 2019

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
03 okt 2019

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 okt 2019

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 okt 2019

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
04 nov 2019

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
06 nov 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
07 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 nov 2019

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2020**, + Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35241) + Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35255) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
13 nov 2019

Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2020 + Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35241) + Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35255) (voortzetting)

Plenair debat
14 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan 1e termijn stikstofdebat: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2020, de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 241), de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35 255) en over eventuele moties ingediend bij het VSO Landbouw- en visserijraad d.d. 18 november 2019)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

08 nov 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten