Wetsvoorstel

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de tweede Europese antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD2) in de Nederlandse belastingwet. ATAD2 schrijft regels voor om belastingontwijking via "hybridemismatches" te bestrijden. Hybridemismatches zijn situaties waarin een belastingvoordeel wordt behaald door de verschillen in de fiscale behandeling van lichamen, instrumenten, vaste inrichtingen of vestigingsplaatsen tussen verschillende stelsels van vennootschapsbelasting. Die verschillen tussen de stelsels kunnen ertoe leiden dat 1) een vergoeding of betaling aftrekbaar is, maar de opbrengst nergens wordt belast, of 2) dat één en dezelfde vergoeding of betaling meerdere malen aftrekbaar is. De bepalingen in het wetsvoorstel moeten die voordelen wegnemen.

Activiteiten

03 jul 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

14:40 - 14:45

04 jul 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 oktober 2019 om 14.00 uur.  De commissie gaat in op het aanbod een besloten technische briefing over dit wetsvoorstel te ontvangen door ambtenaren van het ministerie van Financiën.

10:30 - 11:30

11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aan het eind van de wetgevingsoverleggen over het pakket Belastingplan 2020 op 28 oktober en 4 november 2019 zal in een apart blok dit wetsvoorstel en het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies worden behandeld.   Inbrengdatum voor het verslag verplaatsen van donderdag 3 oktober 2019 naar woensdag 9 oktober 2019 om 14.00 uur.

10:30 - 11:30

11 sep 2019
Technische briefing

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

11:30 - 13:00

Wetgevingsproces

28 jun 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 jul 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
11 sep 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
11 sep 2019

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Technische briefing
09 okt 2019

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien